Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Pic 01

Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ska alla verksamma företag bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.
SBA säkerställer att brandskyddet fungerar och att det finns en organisation som kan förebygga bränder och agera i en nödsituation.

Med utbildning, löpande kontroller och uppföljning ökar kunnandet och brandskyddet kan successivt förbättras.
Det ger bra förutsättningar till rätt agerande i händelse av ett olyckstillbud.
För att underlätta ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) kan du ta oss till hjälp.

Vårt företag erbjuder helhetslösningar där rutiner för detta arbete upprättas och kan stå till tjänst med allt från planering och dokumentation till utbildning.

Brandredskapskontroll och Brandlarmsprover

Pic 01

Alla brandredskap, t ex brandsläckare och brandposter, måste regelbundet kontrolleras för att vara säkra och pålitliga. Vissa åtgärder kan du göra själv inom organisationen medans andra kräver utbildning. Vi kan hjälpa dig med årlig service av brandredskap enligt svensk standard SS3656.
Att ha kontrollerad samt fungerande utrustning är ett krav både i AML, lagen om skydd mot olyckor och även från försäkringsbolagen.

Om ni har ett automatiskt brandlarm ska anläggningens status kontrolleras regelbundet när det gäller larmöverföring och kontroll av styrfunktioner som larmdon, dörrstängnings-funktioner och rökgasevakuering. Alla sektioner ska provas under loppet av ett år.
Vi har certifierade anläggningsskötare som kan hjälpa er med detta.

Vänligen kontakta oss med era förfrågningar.