Brand & Utrymningsteknik blir Presto.

Från och med den 1:a Mars 2022 är Brand & Utrymningsteknik en del av Presto.